Poziv znanstvenim organizacijama na sudjelovanje u inicijativi RESAVER

Search form

Poziv znanstvenim organizacijama na sudjelovanje u inicijativi RESAVER

Europska komisija pokrenula je jedinstvenu inicijativu pod nazivom RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions) koja bi trebala omogućiti mobilnim i nemobilnim istraživačima da ostanu vezani uz jedan mirovinski fond, čak i ako često sele iz jedne zemlje u drugu radi promjene posla. Ova je inicijativa jedan od prioriteta za koji je izdvojeno oko 4 milijuna eura u sklopu europskog programa Horizon 2020. Inicijativom bi se trebala riješiti pitanja mirovine koja se javlja kao prepreka mobilnosti istraživača u sklopu Europskog istraživačkog prostora. 
Inicijativa RESAVER namijenjena je svim javnim i privatnim organizacijama Europskog istraživačkog prostora koje zapošljavaju istraživače, a u njih spadaju sveučilišta, znanstveni instituti, mala i srednja poduzeća i ostale pravne osobe koje financiraju znanstvena istraživanja. RESAVER mirovinskim fondom će upravljati RESAVER konzorcij, neprofitna organizacija poslodavaca sa sjedištem u Belgiji. Kako bi konzorcij ojačao, pozivaju se na članstvo sve europske istraživačke organizacije, a svoju će članarinu plaćati od 2016. godine. Prijavni obrazac za sudjelovanje u konzorciju dostupan je na linku

Slika: Google Images