Predstavljene projektne ideje iz slabije razvijenih područja Hrvatske koje će se moći financirati EU fondovima

Search form

Predstavljene projektne ideje iz slabije razvijenih područja Hrvatske koje će se moći financirati EU fondovima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj predstavili su jučer u Zagrebu glavne rezultate projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova EU: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja RH“. Projekt je trajao 15 mjeseci, a s provedbom je započeo u kolovozu 2013. Cilj projekta bio je povećati administrativne kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave za privlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU, s naglaskom na slabije razvijena područja Hrvatske. Za vrijeme trajanja projekta prikupljeno je 87 projektnih ideja, različitog stupnja pripremljenosti, ukupne procijenjene vrijednosti od 1,7 milijardi kuna koje su registrirane u tzv. Katalogu projektnih ideja. 
Od ukupnog broja projekata, riječ je o 35 projektnih ideja u Sisačko-moslavačkoj županiji, 36 u Ličko-senjskoj i 16 u Karlovačkoj županiji s potencijalno značajnim učinkom na razvoj navedenih županija, a koje su usklađene s postojećim lokalnim, regionalnim i nacionalnim programskim i strateškim dokumentima, kao i važećim propisima Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. Za 19 projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti od 552 milijuna kuna izrađena je dodatna dokumentacija; studije predizvodljivosti i prema potrebi, idejna rješenja, glavni projekti i ostala dokumentacija potrebna za daljnju razradu projekata. 
Program lokalnog razvoja UNDP-a je predstavljanjem ovih projekata ujedno završio sa svojim radom nakon osam godina. U tom razdoblju, UNDP je proveo cijeli niz programa i projekata socijalnog i gospodarskog oporavka i razvitka slabije razvijenih krajeva Hrvatske: Banovine i Korduna, Like i dalmatinskog zaleđa te Istočne Slavonije – Podunavlja, a ukupna vrijednost investicija iznosila je 33 milijuna dolara. U skladu s procesom pristupanja Hrvatske EU, program je pomagao ruralnim i manje razvijenim područjima u Hrvatskoj u prilagodbi na kohezijske politike EU, s naglaskom na zajednički poljoprivredni, regionalni i ruralni razvoj politike i srodne financijske instrumente (europske strukturne i investicijske fondove).

Prezentacije s događaja:

Slika: Google Images