Predstavljeni prvi hrvatski projekti financirani iz strukturnih fondova EU

Search form

Predstavljeni prvi hrvatski projekti financirani iz strukturnih fondova EU

Ovog su tjedna u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta predstavljena prva četiri nacionalna ugovora za korištenje strukturnih fondova EU potpisana ovih dana temeljem rezultata natječaja ''Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci'' i ''Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020''. Ukupna je vrijednost potpisanih ugovora oko 224 milijuna kuna, od čega će se 180 milijuna kuna izdvojiti za opremanje istraživačkih centara i laboratorija na kampusu Sveučilišta u Rijeci, dok će preostalih 44 milijuna kuna pripasti ''Inovacijskom centru'' Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Tehnološkom parku Varaždin i Centru za translacijska medicinska istraživanja - TransMedRi - Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.


Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13172&sec=1933
Slika: Google Images