Prihvaćena dva EU projekta vrijedna 200.000 eura

Search form

Prihvaćena dva EU projekta vrijedna 200.000 eura

Terme Jezerčica i Centar za rehabilitaciju Varaždin s podružnicom u Pustodolu, pripremaju se uz pomoć novca iz IPA IV programa Europske unije, osposobiti osobe s invaliditetom za rad u turizmu. Oba projekta su sufinancirana 80% od ukupne vrijednosti, a cilj im je razviti novi, inovativni pristup rada s ovim ljudima kako bi ih se uključilo na tržište rada. Konkretno, u Termama Jezerčica bit će izgrađeno devet labirinata na otvorenom za meditaciju i opuštanje, a osobe s invaliditetom će se educirati o učinku svakog labirinta na tijelo i duh i posjetiteljima potom biti vodiči kroz labirinte. Edukaciju će proći pet osoba s invaliditetom koje su smještene u Centru za rehabilitaciju Varaždin. U Podružnici Pustodol će se organizirati edukacija o uzgoju autohtonih biljaka i začinskog bilja, a korisnici će svoja znanja potom primjenjivati u vrtu koji će biti zasađen za te potrebe. Tako uzgojene biljke koristit će se u trećoj aktivnosti koja se planira organizirati u suradnji s Termama Jezerčica. To će biti edukacija ovih osoba iz kulinarstva, a na radionicama će se pripremati razna jela za prezentaciju široj javnosti na Turističkom sajmu organiziranom u Termama Jezerčica. 
Prvi projekt naziva "Povećanje kvalitete života za osobe u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženja za njihov samostalan život", počeo se realizirati u lipnju ove godine i završit će u prosincu 2014., a za drugi projekt punog naziva "Razvoj socijalnih usluga za osobe s intelektualnim poteškoćama i stvaranje pretpostavki za njihov samostalni život" koji je odobren ove godine, još se čeka administrativna provjera i ugovor. 


Više o programu IPA IV: http://www.europski-fondovi.eu/program/ipa-iv-razvoj-ljudskih-potencijala

Izvor: http://www.poslovni.hr/eu-fondovi/prihvacena-dva-projekta-od-200000-eura-259831
Slika: Google Images