Primjer EU projekta iz područja sigurnosti hrane

Search form

Primjer EU projekta iz područja sigurnosti hrane

EU projekt pod nazivom "Kontrola kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane koju jedemo" provodi se s ciljem boljeg ispitivanja pesticida u hrani, a financiran je sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA za razdoblje 2007. – 2013. – IPA III C „Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“. Početka projekta bio je u lipnju 2013. godine, dok se njegov završetak očekuje u studenom ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 217.564 eura i pokrenut je od strane tvrtke EUROINSPEKT Croatiakontrola d.o.o., dok je partner na projektu Hrvatska udruga poslodavaca. 
Puno toga govori se o hrani - zdrava, zagađena, sigurna, modificirana i često se pitamo što to zaista jedemo. Da bi se ovakve tvrdnje potvrdile ili opovrgnule, da bi dobili određene odgovore, potrebno je hranu analizirati. Projekt ima za cilj unapređenje kontrole hrane kroz povećanje mogućnosti ispitivanja većeg broja pesticida. Ovo unapređenje kontrole hrane bit će korisno za sve koji se nalaze u lancu hrane: od primarnih proizvođača, prehrambene industrije, državnih institucija kroz njihove službe nadzora odnosno inspekcija i na kraju, za potrošače. Time se također pridonosi i očuvanju okoliša kroz razvoj ekološke poljoprivrede, koja, kroz proces ispitivanja, također može potvrditi svoju dodanu vrijednost. Procijenjeno je da se trenutno upotrebljava oko 1.000 aktivnih tvari pesticida, a u EU ih je registrirano oko 800. Ovim projektom povećane su mogućnosti analiziranja pesticida te je sada moguće ispitati oko 500 aktivnih tvari. Mogućnosti hrvatskih laboratorija u ovom dijelu bilu su znatno skromnije, odnosno bilo je moguće ispitati oko 250 aktivnih tvari, a to nije nikako zadovoljavalo zahtjeve EU odnosno važeće regulative (Uredbe (EZ) 396/2005). 
Sve analitičke metode koje se provode u laboratorijima su akreditirane, međunarodno priznate te u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve EU regulative, u prvom redu Uredbe (EZ) 396/2005. Osjetljivost instrumenata omogućuje i određivanje pesticida u dječjoj hrani u skladu s Direktivom 2006/125/EZ. Opći je dojam, a na temelju analiziranih uzoraka u laboratoriju, da se pesticidi upotrebljavaju s skladu s preporukama, iako je u određenom broju uzoraka utvrđeno prekoračenje dopuštenih količina. Razlog tome je nepoštivanje „kerencije“ od strane proizvođača ili pak upotreba sredstva za zaštitu bila koja nisu registrirana u RH za određeni proizvod.