Produljen rok prijave na poziv iz programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Search form

Produljen rok prijave na poziv iz programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Zbog manjih tehničkih poteškoća sustava putem kojeg se obavlja prijava projekata (eMS) i u skladu s uputama za prijavitelje za Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. -2020., Upravljačko tijelo Programa odlučilo je produljiti rok za prijavu projekata do 15. lipnja 2016. godine u 15:00 sati. U službenoj obavijesti navodi se i kako izrada novih projektnih prijedloga neće biti moguća od 10. lipnja 2016. godine u 15:00 sati.

Slika: Google Images