Projekt CO-WANDA

Search form

Projekt CO-WANDA

Riječ je o Konvenciji za upravljanje otpadom koji nastaje u unutarnjoj plovidbi na rijeci Dunav. Projekt je službeno započeo 1. listopada 2012. godine i financira se u okviru 4. Poziva za dostavu projektnih prijedloga za jugoistočnu Europu, u sklopu programa transnacionalne suradnje zemalja Europske unije. Cilj projekta CO-WANDA (COnvention for Waste Management for Inland Navigation on the DAnube) je elaboriranje osnove za budući međunarodni sporazum vezan za upravljanje otpadom. 

Neki od ostalih ciljeva koji će se projektom ostvariti su:

  • zaštita rijeke Dunav od onečišćenja brodskim otpadom
  • podrška unutarnje plovidbe kao ekološki način prijevoza Dunavom
  • razvoj usklađenog sustava gospodarenja otpadom 
  • poboljšanje stanja infrastrukture koja se koristi rijeci Dunav
  • podizanje svijesti građana kroz edukativne materijale, brošure i biltene 
Na projektu će se provoditi i aktivnosti među kojima su:

  • iscrpno ispitivanje statusa quo u postupcima rukovanja i obrade otpada na nacionalnim razinama 
  • razvoj inovacija u području osiguravanja financiranja infrastrukture za odlaganje otpada i njezinog održavanja 
  • integriranje kapetana na plovilima, vlasnika plovila i lučkih operatera i objekata za zbrinjavanje otpada koje će osigurati rješenja koja su fokusirana na korisnike i na rješenja koja su izvediva 
  • priprema međunarodnog sporazuma koji će definirati pravila za prekogranični harmonizirani sustav upravljanja otpadom 
Projekt se sufinancira iz programa Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj - ERDF i Instrument pretpristupne pomoći - IPA). Ukupna vrijednost projekta je 1.719,870.18 EUR i na njemu sudjeluju partneri iz više europskih zemalja. 

Slika: google images