Projekti financirani drugom generacijom EU programa namijenjenog zdravlju

Search form

Projekti financirani drugom generacijom EU programa namijenjenog zdravlju

Opća Uprava Europske komisije zadužena za javno zdravlje, objavila je publikaciju o projektima financiranima iz druge generacije EU programa Zdravlje 2008.-2013. Ovaj je program stupio na snagu početkom 2008. godine i u sklopu njega su provođene različite akcije, projekti, potpore poslovanju, konferencije i slične aktivnosti. Program je imao za cilj povećati solidarnost i prosperitet u Europskoj uniji s ciljem zaštite i promicanja zdravlja građana Europske unije. Projekti koji se spominju u ovoj publikaciji, pokrivaju širok raspon tema od primicanja zdravlja do zdravstvene sigurnosti. Također, pokrivaju i teme kao što su rijetke bolesti, HIV/AIDS, zdravlje starije populacije i doniranje organa. U novom programskom razdoblju, program je zamijenjen trećom generacijom pod nazivom Zdravlje za rast 2014.-2020. Više o projektima i programu saznajte u publikaciji.


Slika: Google Images