Publikacija o projektima financiranima programom FP7

Search form

Publikacija o projektima financiranima programom FP7

Besplatna publikacija napravljena je kako bi predstavila 31 projekat koji je financiran u sklopu inicijative "oceani sutrašnjice" unutar programa FP7. Inicijativa je pokrenuta kako bi se aktivnostima iz programa FP7 doprinijelo implementaciji Europske strategije za istraživanje mora i pomorstva i za rješavanje pitanja koja se tiču pomorskih znanosti i tehnologije. Njome se poticao multidisciplinarni pristup između različitih znanstvenih disciplina i ekonomskih sektora kako bi se riješili pomorski izazovi. Istraživački projekti koji su financirani okupili su na jednom mjestu znanstvenike, dobavljače tehnologija, industrijske partnere (uključujući mala i srednja poduzeća) i krajnje korisnike. 

Slika: Google Images