Publikacija o sudjelovanju u programu Horizon 2020

Search form

Publikacija o sudjelovanju u programu Horizon 2020

Horizon 2020 predstavlja najveći istraživački multinacionalni fond na svijetu. Financira istraživanja u svim područjima znanosti i inovacija, a otvoren je za sudjelovanje fizičkih i pravnih osoba (tvrtke, istraživačke organizacije, sveučilišta, nevladine organizacije) neovisno o mjestu prebivališta ili uspostave. Pravne osobe osnovane u zemljama članicama Europske unije kao i zemljama povezanima sa programom, automatski su prihvatljive za financiranje suradničkih istraživačkih projekata. Također, sredstva mogu zatražiti i istraživači pojedinci u obliku potpora Europskog istraživačkog vijeća ili Marie Sklodowska-Curie aktivnosti. Više o pravilima i načinu sudjelovanja u programu saznajte u publikaciji.


Slika: Google Images