SAFU vaš twinning out partner

Search form

SAFU vaš twinning out partner

twinning, SAFU, EU, SJFU, twinning light
Jedan od najvećih izazova za nove države članice Europske unije, zemlje pristupnice, kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo je provedba reformi te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije. Kako bi odgovorila na taj izazov, EU je osmislila twinning kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU. 

SAFU od svog osnivanja obavlja aktivnosti administrativnog twinning ureda, pri čemu ima ključnu ulogu u koordinaciji twinning instrumenta u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Obavljajući navedenu ulogu, SAFU (uključujući SJFU kao pravnog prednika) je tijekom 16 godina bio uključen u koordinaciju, ugovaranje, provedbu te plaćanja za 210 twinning i twinning light projekata ukupne ugovorene vrijednosti veće od 126 milijuna EUR.
Detaljnije informacije o twinning instrumentu pronađite na http://www.safu.hr/hr/twinning.

Ukoliko želite saznati više informacija o mogućoj suradnji vaše institucije i SAFU u pripremi i provedbi twinning projekata, obratite se u SAFU putem elektroničke pošte twinning@safu.hr.

Slika: Google Images