Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada; objavljena pitanja i odgovori

Search form

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada; objavljena pitanja i odgovori

sanacija otpada, strukturni fondovi, mzoip
Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga (31. prosinca 2018.). Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu e-pošte: goran.vrabec@mzoip.hr.

Pitanja i odgovori dostupni su na sljedećoj poveznici

Slika: Google Images