Sastanak ministara nadležnih za kohezijsku politiku i gospodarstvo zemalja V4+4 skupine

Search form

Sastanak ministara nadležnih za kohezijsku politiku i gospodarstvo zemalja V4+4 skupine

kohezijska politika, Günther Oettinger, Višegradska skupina, Višegodišnji financijski okvir
U Varšavi je održan sastanak ministara nadležnih za kohezijsku politiku i gospodarstvo zemalja Višegradske skupine, Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Slovenije. 

Ministrima se na sastanku pridružio i povjerenik Europske komisije za proračun i ljudske resurse Günther Oettinger koji se osvrnuo na Višegodišnji financijski okvir nakon 2020. godine i ključne trendove te naglasio da se sve države članice sada moraju usredotočiti na stvaranje koherentnih politika i programa EU kako bi izbjegli njihovo preklapanje i situacije pojave različitih uvjeta financiranja istih ili sličnih projekata.

Svi su se sudionici sastanka složili da bi proračun za sljedeće programsko razdoblje trebao biti više usmjeren na rezultate te da je potrebno redefinirati odnos između Komisije, zemalja članica i njihovih regija, koji bi se trebao temeljiti na povjerenju.

Slika: Google Images