Što se želi postići strategijom Europa 2020?

Search form

Što se želi postići strategijom Europa 2020?

Strategijom Europa 2020, kojom se želi predočiti vizija europske socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće, točno su definirani ciljevi koje EU želi postići. Ti su ciljevi vrlo važni za sve potencijalne korisnike sredstava iz EU fondova. Prije svega, ciljevi su bitni zato što se sredstvima iz tih fondova neće moći financirati projekti koji ne doprinose na neki način ostvarenju ciljeva koje je Europa zadala za desetogodišnje razdoblje. Hrvatska se još uvijek nalazi u procesu programiranja, odnosno u razdoblju u kojem se još uvijek određuje za što će se točno koristiti sredstva iz fodnova EU. 
Unutar strategije Europa 2020, koja je strategija za pametan, održiv i uključiv rast, definirana su tri prioriteta. Pametan bi se rast trebao ostvariti razvojem ekonomije utemeljene na znanju i inovacijama, a održiv rast temeljio bi se na promicanju ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, odnosno koja je zelenija i konkurentnija. Uključiv rast podrazumijeva podržavanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost. 
Unutar strategije, podržava se financiranje projekata koji uvode inovacije u poduzeća, transfer tehnologija, istraživanja te poslovno-savjetodavne usluge za istraživanje i inovacije. Također, podupiru se i istraživačke ustanove, tehnološki centri za izvrsnost i znanstveni parkovi.


Slika: google images