Ubrzavanje prijelaza na klimatsku neutralnost – Predstavljanje Inovacijskog i Modernizacijskog fonda

Search form

Ubrzavanje prijelaza na klimatsku neutralnost – Predstavljanje Inovacijskog i Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održalo je dva webinara o novim instrumentima Europske unije posvećenih klimatskoj i energetskoj tranziciji.

Ovi događaji organizirani su u okviru projekta „Provedba novih financijskih mehanizama u okviru revidirane direktive o ETS-u za razdoblje od 2021. do 2030. godine“.

Projekt financira Europska unija kroz Program potpore strukturnim reformama čija je svrha pomoć Republici Hrvatskoj u izradi provedbenog okvira za Modernizacijski fond u Hrvatskoj te podizanje svijesti o Modernizacijskom fondu i Inovacijskom fondu.

Inovacijski fond predstavljen je 17. veljače 2020. godine pred 190 sudionika. Govornici su predstavili svrhu, ciljeve i prioritetna područja ovoga fonda koji će poticanjem ulaganja s niskom udjelom ugljika u svim državama članicama povećati brzinu naše tranzicije u prvi klimatski neutralni kontinent.

Modernizacijski fond je predstavljen 18. veljače 2020. godine za 170 sudionika. Modernizacijski fond je namjenski program potpore za Republiku Hrvatsku i devet država članica s nižim prihodima sa svrhom modernizacije energetskih sustava, industrijskih postrojenja i poboljšanje energetske učinkovitosti. Zbog toga je poseban naglasak postavljen na proces uspostave provedbenog okvira ovoga fonda u Republici Hrvatskoj te prikaz investicije koje će se moći financirati iz fonda.

Sudionicima se obratio državni tajnik Mile Horvat koji je istaknuo važnost potpora iz Inovacijskog i Modernizacijskog fonda kako bi hrvatske tvrtke uz očuvanje konkurentnosti, mogle ostvariti tranziciju svojeg poslovanja na niskougljični razvoj te time doprinijeti postizanju ambicioznih klimatskih ciljeva Europske unije.

Na događajima su sudjelovali i predstavnici Opće uprave za klimatske akcije Europske komisije te savjetnici iz tvrtke PricewaterhouseCoopers koji su predstavili mogućnosti financiranja za predlagače projekata za oba fonda.

Slika: Google Images
Izvor: mingor.gov.hr