Ured za udruge; izmjena natječajne dokumentacije Javnog poziva za sufinanciranje za 2019. godinu

Search form

Ured za udruge; izmjena natječajne dokumentacije Javnog poziva za sufinanciranje za 2019. godinu

Ured za udruge, dana 15. svibnja 2019. godine, objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.
 
Ukoliko je projekt organizacije civilnoga društva usmjeren na djecu kao potencijalne korisnike, mijenja se obrazac i dokumentacija koju je potrebno dostaviti pa je sada za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom potrebno dostaviti samo Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja. Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju je dio izmijenjene natječajne dokumentacije.
 
Prijavitelji koji su do 15. svibnja 2019. godine tj. do dana donošenja Odluke o izmjeni Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu dostavili prijave za sufinanciranje ne moraju mijenjati dostavljenu dokumentaciju, ukoliko je ona u skladu s uvjetima Javnog poziva objavljenog 18. travnja 2019. godine. 

Slika: Google Images