Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Search form

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

Vlada Republike Hrvatske se u svom Programu za mandat 2016.-2020. godine obvezala stvoriti uvjete za razvoj ljudskih potencijala u turizmu prilagođavanjem postojećeg sustava formalnog obrazovanja aktualnim potrebama turističkog gospodarstva. Kao odgovor na potrebe gospodarstva osmišljen je koncept regionalnih centara kompetentnosti u kojima će se tržište rada povezivati s obrazovanjem.

Nastavno na navedeno, Ministarstvo turizma objavilo je Poziv ustanovama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva koje su temeljem Odluke o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva. 

Za ove potrebe Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000,00 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo turizma iz Državnog proračuna. 
Opći cilj Poziva je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000.000,00 kn. 
Projektne prijave na predmetni Poziv zaprimaju se zaključno do 21.listopada 2019

Slika: Google Images