Usvojena nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020.

Search form

Usvojena nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2020.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacionalnu Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, koja usklađuje sve politike na području promicanja prava osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini i trendovima kojima je cilj da osobama s invaliditetom sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna. Nacionalna strategija obuhvaća 16 strateških područja, a kroz 78 mjera razrađeno je 199 aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, lokalna samouprava, znanstvene institucije i organizacije civilnoga društva.

Slika: Google Images
Izvor: mspm.hr