Za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. prijavljeno ukupno 1.280 projekata

Search form

Za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. prijavljeno ukupno 1.280 projekata

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zatvorili su 15. travnja 2015. godine natječaj za podmjeru 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" Mjere 4.

Ukupno je prijavljeno 1.280 zahtjeva za potporu u iznosu od 2.674.828.158,28 kuna, dok je ukupna vrijednost projekata 3.890.720.701,12 kuna. 

Sukladno zaprimljenim prijavama, može se zaključiti sljedeće: 

  • Poljoprivredna gospodarstva su prijavila 1.280 projekata vrijednih skoro 4 milijarde kuna, za koje žele povući 2.6 milijardi kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, 
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti čine 3/4 ukupnog broja prijava, 
  • 60% novca iz tog fonda poljoprivredna gospodarstva traže za izgradnju, 27% za opremanje i mehanizaciju, a 13% za podizanje novih nasada, 
  • 3/4 ukupnog broja prijava odnosi se na opremanje i mehanizaciju. 
Konačno odobrenje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. od strane Europske komisije očekuje se u svibnju.

Slika: Google Images