Započela provedba EU projekta za jačanje prometnog sektora RH

Search form

Započela provedba EU projekta za jačanje prometnog sektora RH

U Zagrebu je jučer svečano obilježen početak provedbe projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata“, koji za cilj ima jačanje kapaciteta prometnog sektora u Republici Hrvatskoj kako bi se učinkovito koristili Europski strukturni i investicijski fondovi. Projekt se sufinancira u okviru Operativnog programa Promet 2007.- 2013. sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog projekta, vrijednog nešto više od pola milijuna eura je Sektoru za fondove EU, kao Upravljačkom tijelu Operativnog programa Promet 2007.-2013., pružiti podršku u upravljanju postojećim operativnim programom, ali i osigurati podršku u prijelazu s pretpristupne pomoći na instrumente strukturne potpore Europske unije. 
Projektom će se omogućiti i studijska putovanja i treninzi za djelatnike Sektora za fondove EU kako bi imali priliku učiti na primjerima dobre prakse iz zemalja članice i to znanje primijeniti za što uspješniju pripremu i provedbu projekata u sektoru prometa. Provedba projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata“ započela je 3. ožujka 2014. i trajat će dvanaest mjeseci, a glavni korisnik projekta, zajedno sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Sektor za fondove EU. 
Operativni program Promet 2007.-2013. bavi se prvim tematskim prioritetom Nacionalnog strateškog referentnog okvira - razvoj suvremenih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija te stavlja fokus na osiguravanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar šireg europskog okvira poboljšanjem željezničkog sektora i sektora unutarnje plovidbe, kroz razvoj TEN-T koridora i osnovne mreže te kroz poboljšanje regionalnih veza. Ove aktivnosti omogućit će razvoj nacionalnog gospodarstva kroz osiguravanje boljih veza s ostatkom Europske unije.


Izvor: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=13844
Slika: Google Images