Zeleni plan: Parlament želi usmjeriti ulaganja EU-a u održive aktivnosti

Search form

Zeleni plan: Parlament želi usmjeriti ulaganja EU-a u održive aktivnosti

Parlament je u petak izglasao prijedloge za financiranje prijelaza na održive, ugljično neutralne gospodarske aktivnosti. Zastupnici žele prijelaz sa neodrživih gospodarskih aktivnosti na održive, kojima se potiče konkurentnost i kvalitetna radna mjesta.

U neobvezujućoj rezoluciji o Planu ulaganja za održivu Europu i financiranju zelenog plana, koja je donesena s 471 glasova za, 134 protiv i 83 suzdržanih, zastupnici su istaknuli da bi jedan od ciljeva Plana ulaganja trebao biti osiguravanje prijelaza s neodrživih na održive gospodarske aktivnosti. Smatraju da bi se zelena tranzicija trebala usmjeriti na smanjenje nejednakosti između država članica i jačanje konkurentnosti te rezultirati otvaranjem održivih radnih mjesta.

Parlament je istaknuo da ulaganja trebaju poštovati načelo „ne nanosi bitnu štetu”, koje se primjenjuje i na okolišne i na socijalne ciljeve kao što je smanjivanje razlike u plaćama među spolovima. Javna ulaganja trebala bi obuhvatiti samo nacionalne i regionalne programe s najvećim potencijalom za postizanje tih ciljeva. Stoga su zastupnici zatražili uvođenje usklađenih pokazatelja održivosti i metodologije za mjerenje učinka, a pri procjeni zadovoljava li ulaganje mjerila za zelenu tranziciju trebalo bi u obzir uzeti i Uredbu o okviru za olakšavanje održivih ulaganja. Osim toga, nacionalni planovi oporavka trebali bi se uskladiti s nacionalnim planovima za energiju i klimu (NECP).

Pozdravili su činjenicu da su europski plan oporavka od pandemije i nacionalni planovi oporavka i otpornosti osmišljeni tako da Unija ostvari klimatsku neutralnost do 2050., kako je utvrđeno u propisu o klimi, što obuhvaća i prijelazne ciljeve za 2030. i prijelaz na kružno i klimatski neutralno gospodarstvo.

Više informacija dostupno je ovdje.


Slika: Google Images