Search form

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, kao jednu od aktivnosti koja će se provoditi u okviru Godine čitanja.

Objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

Ponovljena javna nabava za odabir vanjskog izvoditelja za Stručnu pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog Interreg programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, koja djeluje kao Upravljačko tijelo programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska objavila je natječajnu dokumentaciju za poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti: »Stručna pomoć u pripremi i izradi programskog dokumenta prekograničnog INTERREG programa Slovenija-Hrvatska u razdoblju 2021.-2027.«.

zgradnja klimatski otporne budućnosti – nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Europska komisija danas je donijela novu strategiju EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama kojom se utvrđuju načini pripreme za neizbježne učinke klimatskih promjena. Iako EU čini sve što je u njegovoj moći za ublažavanje učinaka klimatskih promjena na nacionalnoj i međunarodnoj razini, moramo se pripremiti na njihove neizbježne posljedice. Učinci klimatskih promjena, kao što su smrtonosni toplinski valovi, katastrofalne suše, propadanje šuma i erozija obala uslijed povećanja razina mora, uzimaju svoj danak u Europi i cijelom svijetu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije planira započeti postupak javne nabave usluge velike vrijednosti za predmet nabave Održavanje i nadogradnja sustava eFondovi

Temeljem članka 198., stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 101/17) Ministarstvo provodi analizu tržišta. Prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja analize tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, Ministarstvo objavljuje zahtjeve vezano uz predmetnu nabavu.

Francusko veleposlanstvo u RH objavljuje natječaj za organizacije civilnog društva

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuje treći natječaj za organizacije civilnog društva.

Ovaj poziv ima za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni iznos potpore je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja:

1. ravnopravnost spolova i borba protiv bilo koje vrste rodne diskriminacije,

2. pomirba i promicanje tolerancije, te

3. zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena.

Objavljen je radni dokument službi (SWD) Europske komisije koji se odnosi na ESF potporu pruženu u okviru tematskih ciljeva 8, 9 i 10

Europska Komisija objavila je radni dokument službi (Staff Working Document-SWD) s objedinjenim glavnim zaključcima, preporukama i naučenim lekcijama provedenih evaluacija koje se odnose na potporu ESF-u u okviru tematskih ciljeva:

• 8 – Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage;

• 9 – Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva i diskriminacije;

• 10 – Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;

u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Donesena druga Odluka o financiranju u okviru poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 23 projekta ukupne vrijednosti 25.590.063,19 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03) koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Pages

Subscribe to europski-fondovi.eu RSS