Inteligentna energija u Europi - IEE

Search form

Kratki opis: 

Predviđeno trajanje programa je od 2007. do 2013. godine, a ukupni proračun programa je 730 milijuna €, što se raspoređuje po godinama trajanja. CIP IEE program doprinosi ostvarenju ciljeva europske energetske i ekološke politike promoviranjem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti te energetski učinkovitog prijevoza putem financiranja aktivnosti koje doprinose uklanjanju tržišnih prepreka, promjenama u ponašanju, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast energetske učinkovitosti i tržišta obnovljivih izvora energije. 


EU ovim programom sufinancira aktivnosti u sljedećim područjima: 

  • SAVE – energetska učinkovitost  
  • ALTENER – novi i obnovljivi izvori energije  
  • STEER – energija u prometu 
  • kombinacija gore navedenih područja