Natječaj

Search form

Nabava elektroničkih rječnika i baza podataka

Referenca: 
CEI-ELDB 02
Datum objave: 
01.06.2014.
Datum završetka natječaja: 
26.03.2016.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
130.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog poziva je nabava elektroničkih rječnika (općih ili specijaliziranih, jednojezičnih, dvojezičnih ili višejezičnih) i baza podataka na različitim medijima (na CD/DVD-ROM-ovima, na internetu s mogućnošću pristupa putem korisničkog imena i lozinke ili verifikacije IP-a ili na odgovarajućim poslužiteljima).
Jednojezični rječnici i baze podataka moraju biti na jednom od službenih jezika EU ili na jednom od jezika država kandidatkinja. Službeni jezici EU su: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, francuski, finski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski. Jezici država kandidatkinja su pak: islandski, makedonski i turski. Dvojezični i višejezični rječnici moraju podržavati najmanje 1 službeni jezik EU.
Natjecatelji moraju ispuniti tablicu obuhvaćenih jezika koja se može naći među natječajnom dokumetacijom. Osim toga, sastavit će se i jedan podpopis za svaki službeni jezik EU i svaki jezik država kandidatkinja. Predodabrani natjecatelji će biti uvršteni na podpopis za jezik koji su naveli u tablici obuhvaćenih jezika te će biti konzultirani u vezi odgovarajućih ugovora.

Prihvatljivi prijavitelji su zemlje članice EU ili zemlje kandidatkinje koje su sklopile sporazum o javnoj nabavi s EU koji pokriva predmetne kategorije roba. Osim toga, prijavitelji trebaju dostaviti dokaz o ovlaštenju za izvršenje ugovora prema nacionalnom zakonodavstvu. Dokaz navedenog je upis u obrtni ili strukovni registar, izjava pod prisegom ili potvrda, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV registar). Nadalje, natjecatelji moraju dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost pomoću sljedećih dokumenata:

  • odgovarajućeg bankovnog izvješća ili dokaza o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu, gdje je to primjenjivo
  • financijskih izvješća za posljednje dvije godine za koje su računi zaključeni i
  • izvješća o ukupnom godišnjem prometu i prometu povezanom s elektroničkim rječnicima i bazama podataka koji su predmet ovog poziva na iskazivanje interesa tijekom posljednje dvije financijske godine za koje su dostupna.
Što se tiče tehničke i stručne sposobnosti, natjecatelj mora dokazati da je sposoban isporučiti elektroničke rječnike i baze podataka. Ta se sposobnost može dokazati popisom najmanje jednog elektroničkog rječnika ili baze podataka isporučenih tijekom posljednje tri godine ili katalogom postojećih elektroničkih rječnika i baza podataka koje natjecatelj može isporučiti. Prethodno navedeni popis i katalog trebaju uključivati: naslov, vrstu rječnika ili baze podataka te obuhvaćene jezike.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip638.98 KB