Natječaj

Search form

Program LIFE; Priroda i biološka raznolikost

Datum objave: 
28.04.2017.
Datum završetka natječaja: 
14.09.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Potprogram "Okoliš" ima tri prioritetna područja, a to su: 

  1. Okoliš i učinkovitost resursa 
  2. Priroda i biološka raznolikost 
  3. Upravljanje okolišem i informacije 

Priroda i biološka raznolikost sufinancirat će najbolje prakse, pilot i demonstracijske projekte koji pridonose primjeni Direktive o pticama i Direktive o staništima te razvoju, provedbi i upravljanju mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelj je bilo koja pravna osoba registrirana u Europskoj uniji. Subjekti koji sudjeluju u prijavi mogu biti: 

  • javna tijela; 
  • privatne trgovačke organizacije; 
  • privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije). 

Maksimalna stopa sufinanciranja je 60% svih prihvatljivih troškova. Izuzetno, stopa sufinanciranja do 75% prihvatljivih troškova može se dodijeliti prijedlozima koji se usredotočuju na konkretne mjere zaštite za prioritetne vrste Direktive o pticama ili stanišne tipove Direktive o staništima i to onda kada su projektne aktivnosti neophodne za očuvanje istih.

 Izvor: ec.europa.eu
Dokumenti: 
AttachmentSize
2017nature_biodiversity.zip1.98 MB