Erasmus+

Search form

Erasmus+ (programsko razdoblje 2014. - 2020.)

Kratki opis: 


Erasmus+  je nova, poboljšanja verzija programa Erasmus koji je namijenjen za razmjenu studenata. Erasmus+ zamjenjuje 7 postojećih programa: Program cjeloživotnog učenja (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulnik i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Novija verzija programa obuhvaća sve europske i međunarodne programe kojima uključuje obrazovanje, edukaciju, programe za mlade i po prvi put unutar svojih aktivnosti uključuje i sportske programe. Navedena područja poznata su kao glavni pokretači u okviru strategije Europa 2020. kojima će se prevladavati socioekonomska kriza koja utječe na europske države, kroz poticanje rasta i zapošljavanja te provođenje ravnopravnosti i uključenosti. Erasmus+ će podržavati inicijative strategije Europa 2020., a predstavljat će ključna ulaganja u ljude, kao i investicije u pojedince kojima će se osigurati napredak društva kao cjeline.

Proračun:

Ovaj sedmogodišnji program započinje 2014. godine s planiranim proračunom od 14,7 milijardi eura. Od ukupnog financijskog iznosa kojim će program raspolagati, 77,5% dodijelit će se sektoru obrazovanja i osposobljavanja, a dodatnih 3,5% ići će kreditnim garancijama. Sektor mladih dobiva 10%, a sportski sektor 1,8%.

Korisnici:

Program je otvoren za sve, privatna i javna tijela aktivna u područjima obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta. Podržavati će formalno i neformalno učenje i aktivnosti svih sektora. Prilikom provedbe programa, Europska komisija i države članice Europske unije će osigurati određene napore kako bi se omogućilo sudjelovanje osobama s poteškoćama u razvoju u aktivnostima programa.

Aktivnosti:

  • Mogućnost učenja za pojedince u EU i izvan EU što uključuje: studiranje i usavršavanje, pripravništva, poučavanje i profesionalni razvoj, neformalne aktivnosti mladih kao što je volontiranje  
  • Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovirala zapošljivost, kreativnost i poduzetništvo  
  • Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donese politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa

Izvor: Erasmus+

Sažetak: