Herkul III (2014.-2020.)

Search form

Herkul III (2014.-2020.)

Kratki opis: 

Program Europske unije namijenjen promicanju aktivnosti protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje imaju utjecaja na financijske interese Europske unije. Doprinosit će povećanju konkurentnosti europske ekonomije i osiguranju zaštite novca poreznih obveznika uz pomoć specijalizirane obuke za osoblje nacionalne i regionalne administracije, kao i za druge dionike. 

Proračun: 

Ukupan proračun programa za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 104,9 milijuna eura.

Korisnici:

Program je namijenjen nacionalnim ili regionalnim upravama država članica ili ostalih država. Subjekti koji se mogu prijaviti su istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitne organizacije koje djeluju najmanje jednu godinu dana i promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije. 

Aktivnosti:

  • Pružanje specifičnih znanja, specijalizirane i tehnološki napredne tehnologije te učinkovitih IKT alata koji olakšavaju transnacionalnu suradnju i suradnju s Komisijom
  • Osiguravanje potrebne podrške i olakšavanje istraživanja (stvaranje zajedničkih istraživačkih timova i prekograničnih aktivnosti
  • Podrška kapacitetu zemalja članica da pohrane i unište zaplijenjene cigarete kao i neovisne analitičke usluge za analizu zaplijenjenih cigareta
  • Unapređenje razmjene osoblja za određene projekte, pogotovo u području borbe protiv krijumčarenja cigareta i krivotovorenja
  • Pružanje tehničke i operativne podrške za policijske službe zemalja članica u njihovoj borbi protiv nezakonitih prekograničnih radnji i prijevara koje utječu na financijske interese Europske unije
  • Izgradnja tehnoloških kapaciteta razvijanjem posebnih baza podataka i IKT alata koji olakšavaju pristup podacima i analize
  • Povećanje razmjene podataka, razvijanja i pružanja IKT alata za istrage i nadziranje obavještajnog rada
Sažetak: