Interreg V-A Slovenija – Hrvatska: objavljena interaktivna karta

Search form

Interreg V-A Slovenija – Hrvatska: objavljena interaktivna karta

Na službenoj web stranici Programa Interreg V-A Hrvatska – Slovenija objavljena je interaktivna karta. Sada se mogu brzo, jednostavno i po geografskoj poziciji vidjeti svi projekti financirani u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Također zainteresirani mogu pronaći opise dotičnih projekata i projektne partnere. Uskoro će na istoj lokaciji početi i objava projekata sufinanciranih u okviru Programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. 

Kako biste vidjeli interaktivnu kartu slijedite sljedeću poveznicu: http://www.si-hr.eu/hr2/interaktivna-karta/

Slika: Google Images