Najčešće pogreške u okviru 1. roka za dostavu projektnih prijava

Search form

Najčešće pogreške u okviru 1. roka za dostavu projektnih prijava

Interreg SI-HR
Prvi rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-B Slovenija-Hrvatska 2014.-2020., zaključen je 11. ožujka 2016. godine. Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da je projektne prijave moguće podnositi sve dok postoje slobodna sredstva. U okviru prvog roka za dostavu projektnih prijava zaprimljena je 91 prijava. Kao rezultat prve faze ocjenjivanja, koja se odnosi na provjeru usklađenosti zaprimljenih prijava s administrativnim kriterijima i kriterijima prihvatljivosti, odabrano je 27 projektnih prijava. Tih 27 projektnih prijava sada je predmet ocjenjivanja kvalitete, dok odbijeni projekti imaju mogućnost da ponovo predaju projektnu prijavu na jedan od sljedećih rokova. 

Najčešće pogreške u okviru 1. roka te glavne razloge odbijanja možete pročitati na linku: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Najpogostejse_n....

Slika: Google Images