Treći rok za podnošenje projektnih prijava

Search form

Treći rok za podnošenje projektnih prijava

ems, si hr, interreg
Objavljen je otvoreni poziv Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Program se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva što znači da je projektne prijave moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva.

Projektne prijave zaprimljene do navedenog roka, a  koje ispunjavaju sve uvjete, biti će predmet razmatranja Odbora za praćenje.

Treći rok za podnošenje projektnih prijava zatvorit će se 27. rujna 2017. godine u 12 sati.

Za opća pitanja o javnom pozivu obratite se gosp. Baškovič Tadej (+386 1 400 3685). Za detaljnije informacije o eMS kontaktirajte +386 1 400 3409.

Slika: Google Images
Izvor: si-hr.eu